Ειδήσεις

Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες που έχουν νοσήσει

ball2019.jpeg

Ενημέρωση αναφορικά με όσους έχουν νοσήσει και πώς μπορούν να αγωνιστούν χωρίς τη διενέργεια test, εφόσον δεν έχουν κανένα σύμπτωμα

Με την παρούσα και ως διευκρίνιση στην με αρ. πρωτ. 9000/04-01-2022 επιστολής μας, σας ενημερώνουμε ότι όσοι εμπλεκόμενοι με τους υπό διεξαγωγή αγώνες της ΠΕΠΣΣ έχουν νοσήσει εντός των προηγούμενων 30 ημερών και παράλληλα έχουν περάσει και δέκα (10) ημέρες από τη νόσησή τους ως την ημέρα του αγώνα, μπορούν να αγωνιστούν χωρίς τη διενέργεια κανενός είδους test και εφόσον δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.