Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της ΕΔ/ΠΕΠΣΣ

Ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του ποδοσφαίρου Σάλας οφείλουν να προσέλθουν στις 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο Μετροπόλιταν (πρώην Χανδρής)στην Λεωφ. Συγγρού. Οι εξετάσεις θα αρχίσουν στις 14:30.