Ανακοινώσεις

Αίτηση μεταβολών για πειραματικές ομάδες

Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΕΠΣΣ μπορείτε να βρείτε την Αίτηση Μεταβολών Ποδοσφαιριστή ΜΟΝΟ για πειραματικές ομάδες. Στο menu "Η Ένωσή μας" και πιο συγκεκριμένα στο "Κανονισμοί & Έντυπα", μπορείτε να "κατεβάσετε" την "Αίτηση Μεταβολών Δελτίου Πειραματικών Ομάδων"

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά με τα δελτία ΕΠΟ.