Κανονισμοί & Έντυπα

pepss

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ FUTSAL ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2014-15: ΕΔΩ
ΚΑΠ ΣΑΛΑΣ: ΕΔΩ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΑΛΑΣ: ΕΔΩ
ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΠΟ 2016-2017: ΕΔΩ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΟ 2015: ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΟ 2016-2017: ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2016-2017:ΕΔΩ


ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΠΣΣ 2016-2017: ΕΔΩ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 2016-2017: ΕΔΩ


ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΠΣΣ 2016-2017: ΕΔΩ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΠΣΣ: ΕΔΩ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ & ΚΟΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2016-2017: ΕΔΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: ΕΔΩ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ (ΚΑΡΤΕΣ/ΚΟΣΤΗ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ): ΕΔΩ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΕΔΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: ΕΔΩ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΠΕΠΣΣ: ΕΔΩ