Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΠΕΠΣΣ

Μετά το Δ.Σ. της 29/1/2016 ο κ. Παναγιώτης Κεραμυδάς, για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε να απέχει από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας μέχρι τις 30/6/2016 και στα καθήκοντα αυτά θα τον αναπληρώνει ο κ. Νικόλαος Αυλωνίτης