Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Επιτροπής Πρωταθλήματος

Η Επιτροπή Πρωταθλήματος λαμβάνοντας υπόψη: 1) την από 01/02/2016 επιστολή του Δήμου Ζωγράφου περί ακαταλληλότητας του κλειστού Ιλισίων, 2) το από 01/02/2016 αίτημα του σωματείου Ερμής Ζωγράφου περί διεξαγωγής του αγώνα με τον ΠΡΩΤΕΑ σε ανοιχτό γήπεδο, 3) την από 01/02/2016 επιστολή αποδοχής αλλαγής έδρας του σωματείου ΠΑΣ Πρωτέας, 4) το άρθρο 5 της οικείας προκήρυξης αναφορικά με το τι συμβαίνει σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης έδρας σωματείου, 5) το γεγονός ότι τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία διαθέτουν ως κοινή έδρα το κλειστό Ιλισίων, 6) την αδυναμία εξεύρεσης κλειστού γυμναστηρίου μέχρι την Πέμπτη 04/02, 7) ότι ένα από τα παραπάνω σωματεία είχε αρχικά προγραμματισμένο αγώνα και το Σάββατο 06/02,

αποφάσισε, λόγω των παραπάνω αιτιών και προκειμένου να μην μεταφερθεί ολόκληρη η αγωνιστική που θα δημιουργούσε τεράστια αγωνιστικά και λειτουργικά προβλήματα, να κάνει κατ' εξαίρεση δεκτό το αίτημα του γηπεδούχου σωματείου Ερμής Ζωγράφου, ώστε ο εν λόγω αγώνας να διεξαχθεί σε ανοιχτό γήπεδο αντί ενός κλειστού γυμναστηρίου.