Ανακοινώσεις

Συγκέντρωση Διαιτητών

Αθήνα 23 Μαρτίου 2015

Καλούνται οι διαιτητές της Π Ε Π Σ Σ (εν ενεργεία και μη), όπως προσέλθουν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Υπουργείου Οικονομίας (οδός ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΑΘΗΝΑ). Στην συγκέντρωση ομιλητής θα είναι ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΠΣΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ.

Η    Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α     Ο Λ Ω Ν    Τ Ω Ν    Δ Ι Α Ι Τ Η Τ Ω Ν    Ε Ι Ν Α Ι

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η.